případová studie
Retail

"Díky prediktivnímu modelu se u společnosti IKEA podařilo zlepšit jak základní metriky, tak i celkovou performance kampaně."

Výsledky

OBRAT SE ZVÝŠIL O 24 %

CENA ZA KONVERZI KLESLA O 30 %

Představení zákazníka

Společnost Dentsu je mediální agentura, která v současné chvíli působí již ve 140 zemích po celém světě. V České republice je velmi silná v oblasti online marketingu a snaží se být lídrem v oblasti inovací. Pobočka v České republice zaměstnává přes 250 lidí a tým postupně zvětšuje. Dentsu se kromě jiného zabývá analýzou dat klientů, kteří potřebují efektivně prodávat na internetu. Mezi největší klienty patří například IKEA, pro kterou Dentsu používá analytickou platformu Samba Enterprise.

Zkušenosti se sambou

Bez Samby bylo velmi složité propojovat offline a online data, což je nutná činnost pro lepší poznání zákazníka. Propojit takové množství dat zvlášť pro každého zákazníka je při manuálním zpracování velmi časově náročné. Právě Samba tento problém vyřešila a umožnila Insighty poskytnout plně automaticky a s vysokou efektivitou a kvalitou.

Chování zákazníka se ale v čase mění a to reflektuje i matematický model, na kterém je založena umělá inteligence Samby. Díky prediiktivnímu modelu se u společnosti IKEA podařilo zlepšit jak základní metriky, tak i celkovou performance kampaně.


S tím jak se ušetřily finanční a časové náklady, bylo možné nechat i automaticky vyhodnocovat různé marketingové obchodní hypotézy, které pomáhaly posouvat efektivitu e-shopu na další úrovně.

“Jsme rovněž absolutně spokojeni s oddělením podpory, se kterým jsme v pravidelném kontaktu. Na odpověď totiž nečekáme dny ani týdny, ale řešení získáme během hodiny.. I to je jeden z důvodů, proč máme v plánu Sambu nasadit i u dalších našich klientů z oblasti retailu.” upřesnil Martin Petera.

Zkušenosti ze spolupráce

“Během spolupráce jsme zjistili, že časové úspory jsou výrazné a zároveň nás překvapilo, jak se preditktivní algoritmus postupně zdokonaloval a výsledky se neustále zlepšovaly.. Díky Sambě jsme zjistili, že namodelované audience pro konkrétní kampaň dokážou zasáhnout uživatele mnohem komplexněji, než jsme si mysleli.

Počet kliků se zvýšil o 180 % a co je asi důležitější, že se zvýšilo revenue o 24 % ve srovnání s kontrolní skupinou. Samba nám zároveň dokázala snížit cenu za konverzi o ⅓.”

Martin Petera, Lead Project Manager, Dentsu

Zákazník Samby od roku 2019